OLIVA Import, Alžbetin Dvor 70, 900 42 Miloslavov, IČO: 37187198, Okresný úrad Senec, Číslo živnostenského registra: 108-8975

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA - ZÁKAZNÍCI

V OLIVA import rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a akú sú vaše práva. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní osobných údajov. 

Spracúvané osobné údaje

Oblasť spracúvania OÚ Činnosť Typy osobných údajov
Klientsky IS Objednávka tovaru (e-shop), kúpna zmluva Meno a priezvisko, Ulica a číslo domu, Mesto, PSČ, Krajina, E-mail, Telefónne číslo, Názov firmy, IČO, IČ pre DPH, Iná dodacia adresa
Klientsky IS Fakturácia (platba prostredníctvom e-shopu neprebieha) Kontaktná osoba - titul, meno, priezvisko, e-mail adresa doručenia, IBAN, suma zakázky, Vystavovateľ faktúry - titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo
Klientsky IS Obchodná komunikácia Meno a priezvisko, e-mail adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti a identifikačné údaje - IČO, IČ pre DPH, DIČ, adresa spoločnosti
Klientsky IS Registrácia zákazníkov na e-shope: Spracúvanie OÚ pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérskou službou, alebo osobne prevádzkovateľom Fakturačné údaje a Dodacie údaje: Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, Mesto a PSČ, Krajina, telefónne číslo, E-mail
Klientsky IS Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná priamo zákazníkom) Fakturačné údaje a Dodacie údaje: Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, Mesto a PSČ, Krajina, telefónne číslo, E-mail
Klientsky IS Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná v prostredí e-shopu) Fakturačné údaje a Dodacie údaje: Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, Mesto a PSČ, Krajina, telefónne číslo, E-mail
Klientsky IS Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (osobný odber u partnera) Fakturačné údaje a Dodacie údaje: Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, Mesto a PSČ, Krajina, telefónne číslo, E-mail
Klientsky IS Reklamácie Meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, predmet reklamácie
Firemný IS Účtovníctvo Meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, email, telefónne číslo, IČO, IČ pre DPH, DIČ)
Firemný IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb Meno, priezvisko, kontaktné údaje
Firemný IS Uplatňovanie práv a povinností Bežné údaje ako titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo
Firemný IS Webhosting Prevádzka e-shopu prostredníctvom nástroja Webnode
Firemný IS Technická podpora správy e-shopu Prevádzka služieb webhostingu, vrátane väzieb na vyhľadávače

Účely a právne základy spracovávania osobných údajov

OLIVA import bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely :

Činnosť Účel Právny základ
Objednávka tovaru (e-shop), kúpna zmluva Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpno-predajnej zmluvy formou objednávky (veľkoobchod-maloobchod) Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Fakturácia (platba prostredníctvom e-shopu neprebieha) Fakturácia expedovaného tovaru Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR ana základe splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
Obchodná komunikácia Komunikácia medzi e-shopom a zákazníkmi Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Registrácia zákazníkov na e-shope: Spracúvanie OÚ pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérskou službou, alebo osobne prevádzkovateľom Poskytnutie OÚ pre účely dodania objednaného tovaru Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná priamo zákazníkom) Doručovanie objednaného tovaru využitím kuriérskej služby objednanej priamo zákazníkom e-shopu (dotknutou osobou) Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná v prostredí e-shopu) Doručovanie objednaného tovaru využitím kuriérskej služby objednanej v prostredí e-shopu (dotknutou osobou) Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (osobný odber u partnera) Doručovanie objednaného tovaru osobne prostredníctvom prevádzkovateľa, osobný odber u partnera Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Reklamácie Vybavovanie reklamácií Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR
Účtovníctvo Vedenie účtovnej a daňovej agendy Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR
Uplatňovanie práv dotknutých osôb Evidencia a riešenie žiadostí dotknutých osôb Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR
Uplatňovanie práv a povinností Právne spory Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR
Webhosting Prevádzka služieb webhostingu – poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát návštevníkov e-shopu Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR
Technická podpora správy e-shopu Prevádzka služieb administrácie e-shopu, vrátane väzieb na vyhľadávače a cenové porovnávače Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:

Názov predpisu
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách
Zákon 89/2012 Sb Občanský zákoník, v prípade GLS Czech Republic
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
Zákon č. 71/1967 Z. z. Správny poriadok
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky poriadok
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník

Príjemcovia a sprostredkovatelia

OLIVA import ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch :

Činnosť Účel Kategória príjemcov
Fakturácia (platba prostredníctvom e-shopu neprebieha) Fakturácia expedovaného tovaru Daňový úrad
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná priamo zákazníkom) Doručovanie objednaného tovaru využitím kuriérskej služby objednanej priamo zákazníkom e-shopu (dotknutou osobou) Kuriérske služby ...
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná v prostredí e-shopu) Doručovanie objednaného tovaru využitím kuriérskej služby objednanej v prostredí e-shopu (dotknutou osobou) GLS Slovakia
GLS Czech Republic
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (osobný odber u partnera) Doručovanie objednaného tovaru osobne prostredníctvom prevádzkovateľa, osobný odber u partnera Marián Vámoš
(Kvetinárstvo Páričková 27 Bratislava)
(Kvetinárstvo Hálková 1/a Bratislava)
Účtovníctvo Vedenie účtovnej a daňovej agendy Daňový úrad
Účtovná firma
Uplatňovanie práv dotknutých osôb Evidencia a riešenie žiadostí dotknutých osôb Úrad na ochranu osobných údajov
Uplatňovanie práv a povinností Právne spory PZ SR
Prokuratúra SR
Slovenská pošta
Súdy SR
Exekútorský úrad
Slovenská obchodná inšpekcia
Webhosting Prevádzka e-shopu na webhostingu webnode.sk Webnode AG, so sídlom na Limmatquai 112, 8001 Zurich, Švajčiarsko
Technická podpora správy e-shopu Prevádzka služieb webhostingu, vrátane väzieb na vyhľadávače Timatech, s. r. o.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci OLIVA import, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Mimo EÚ sa nespracúvajú žiadne osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.

Činnosť Doba uchovávania
Objednávka tovaru (e-shop), kúpna zmluva 5 rokov po dodaní predmetu objednávky (zmluvy)
Fakturácia (platba prostredníctvom e-shopu neprebieha) 10 rokov
Obchodná komunikácia 2 roky
Registrácia zákazníkov na e-shope: Spracúvanie OÚ pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérskou službou, alebo osobne prevádzkovateľom 5 rokov po ukončení platnosti zmluvy
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná priamo zákazníkom) Pri poštovom platobnom styku tri roky odo dňa ich poskytnutia a o poštovej zásielke tri roky odo dňa jej vybrania, a ak bola uložená, dva roky odo dňa uplynutia úložnej lehoty
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (kuriérska služba objednaná v prostredí e-shopu) Pri poštovom platobnom styku tri roky odo dňa ich poskytnutia a o poštovej zásielke tri roky odo dňa jej vybrania, a ak bola uložená, dva roky odo dňa uplynutia úložnej lehoty
Spracúvanie osobných údajov za účelom zabezpečenia doručenia tovaru (osobný odber u partnera) Do prevzatia zásielky dotknutou osobou + 1 mesiac
Reklamácie 2 roky
Účtovníctvo 10 rokov
Uplatňovanie práv dotknutých osôb 5 rokov
Uplatňovanie práv a povinností Po dobu zákonnej povinnosti
Webhosting Po dobu trvania zmluvného vzťahu do doby, kým prevádzkovateľ zruší svoj účet. Dáta dotknutej osoby sú uložené po dobu nevyhnutnú pre zaistenie bezpečnosti služby a pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z prípadných súvisiacich právnych predpisov. Následne sú všetky uložené dáta dotknutej osoby zmazané.
Technická podpora správy e-shopu Po dobu trvania zmluvného vzťahu

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislosti s ich spracúvaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom: 

  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené. 

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý             z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. 

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. 

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov. 

Stiahnutie súhlasu

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. 

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť. 

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk. 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (štatutár) a vaše podnety a žiadosti budú preverené. 

Kontakt na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov: olivaimport.eu@gmail.com

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk. 

Kontaktné údaje 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (štatutár), a to e-mailom zaslaným na adresu olivaimport.eu@gmail.com .