VYHLASENIE O OCHRANE SÚKROMIA - ZÁKAZNÍCI

OLIVA Import, Alžbetin Dvor 70, 900 42 Miloslavov, IČO: 37187198, Okresný úrad Senec, Číslo živnostenského registra: 108-8975

V OLIVA import rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a akú sú vaše práva. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní osobných údajov. 

Spracúvané osobné údaje

...

Účely a právne základy spracovávania osobných údajov

OLIVA import bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely :

Príjemcovia a sprostredkovatelia

OLIVA import ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch :

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci OLIVA import, v Slovenskej republike v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Mimo EÚ sa nespracúvajú žiadne osobné údaje.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste nám udelili súhlas.

Aké máte práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva v súvislsoti s ich spracúvaním. Tu je uvedený zoznam týchto práv, i to, čo dané právo pre Vás znamená.