TAB's Výživové údaje

samostatný článok je cez URL odkaz pripojený k produktu podľa čísla produktu. Je to preto, lebo do popisu produktu nie je možné vložiť objekt typu tabuľka, ale len URL odkaz. Do článku je možné vložiť tabuľku cez funkcionalitu </>.