PRÉMIOVÝ - Extra panenský olivový olej "Sitia 0,2" P.D.O. 1,0 litra

30.10.2019 11:41

 

Kyslosť < 0,29%. Peroxidové číslo < 20mEqO2/Kg. 

Obsah vosku < 250mg/Kg. 

Ultrafialová absorpcia: K270 < 0,2 • K232 < 2,5  • ΔK < 0,01.

 

 

Späť